Bằng độc quyền giải pháp hữu ích Bộ mẫu chuẩn và phương pháp phân tích kim loại quý dùng làm trang sức

Tiến sĩ Nguyễn Thế Quỳnh thuộc Viện Khoa học Vật Liệu – Viện Hàn Lâm khoa học và công nghệ Việt Nam đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1526 cho Bộ mẫu chuẩn và phương pháp phân tích kim loại quý dùng làm trang sức .

Số đơn : 2-2015-00129

Ngày cấp : 16/6/2017

Được bảo hộ đến : 19/5/2025

Ngày 5/12/2017 , bằng độc quyền giải pháp hữu ích này đã được chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho Viện Khoa học Vật liệu – Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *