máy phân tích máy đo tuổi vàng

Hệ phổ kế huỳnh quang tia X Vietspace 5008 do Viện Khoa học Vật liệu chế tạo đã được ứng dụng phân tích thành phần trong phân bón DAP và đã đạt được kết quả rất khả quan, có khả năng ứng dụng cao trong sản xuất và quản lý….

ĐẦU TRANG
logo