1

Ngày 30/9/2019 vừa qua, Các kĩ sư thuộc nhóm nghiên cứu Máy đo tuổi vàng VietSpace – Viện Khoa Học Vật Liệu – Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam đã chuyển giao máy đo tuổi vàng thế hệ mới cho Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Nhinh Chinh – Thành Phố Cao Bằng.

Gắn thẻ dưới: ,
ĐẦU TRANG
logo