Phân tích mẫu gốm sứ cho tập đoàn Quà Quý

27/07/2020 / Trong danh mục Dịch vụ, Tin tức
5 phân tích mẫu

Các kỹ sư thuộc phòng phát triển thiết bị và phương pháp phân tích đã triển khai phân tích mẫu gốm sứ cao cấp cho tập đoàn Quà Quý Việt Nam.

Kết quả phân tích được chứng nhận bởi Viện Khoa Học Vật Liệu – Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam.

Dịch vụ phân tích mẫu được triển khải từ 2012, đã được sự tín nhiệm của các doanh nghiệp trong nước.

5 phân tích mẫu

3 4

5

Gắn thẻ dưới: , ,
ĐẦU TRANG
logo