Chứng nhận hiệu chuẩn – Tổng công ty cổ phần vàng Agribank – CTCP

7/04/2015 / Trong danh mục Tin tức
3

Chứng nhận hiệu chuẩn

  • Doanh nghiệp sử dụng thiết bị : Tổng công ty vàng Agribank – CTCP
  • Đơn vị thực hiện: Viện đo lường Việt Nam
  • Địa điểm thực hiện: Viện khoa học Vật liệu
  • Ngày thực hiện: 06 – 01- 2015
  • Ngày hiệu chuẩn tiếp theo: 31 – 01 – 2016

Kết quả hiệu chuẩn

1

2

www.maydotuoivang.vn

ĐẦU TRANG
logo