Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7055:2014 Vàng và hợp kim vàng , phương pháp huỳnh quang tia X để xác định hàm lượng vàng

Ngày 26 tháng 9 năm 2013, Bộ khoa học và công nghệ đã ban hành thông tư Số: 22/2013/TT-BKHCN , Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Thông tư này áp dụng đối với: 1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; kinh doanh mua, bán vàng miếng. 2. Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng được chỉ định. 3. Cơ quan quản lý có liên quan đến quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh vàng. Thông tin chi tiết các doanh nghiệp có thể xem tại đây: – Thông tư 22 – Phụ lục 1 – Thông tư 22 – Phụ lục

ĐẦU TRANG
logo