phóng xạ máy đo tuổi vàng máy đo vang may do vang

Download

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7055:2014 Vàng và hợp kim vàng , phương pháp huỳnh quang tia X để xác định hàm lượng vàng

Ngày 26 tháng 9 năm 2013, Bộ khoa học và công nghệ đã ban hành thông tư Số: 22/2013/TT-BKHCN , Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Thông tư này áp dụng đối với: 1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; kinh doanh mua, bán vàng miếng. 2. Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng được chỉ định. 3. Cơ quan quản lý có liên quan đến quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh vàng. Thông tin chi tiết các doanh nghiệp có thể xem tại đây: – Thông tư 22 – Phụ lục 1 – Thông tư 22 – Phụ lục

phóng xạ máy đo tuổi vàng máy đo vang may do vang

tải về bản mẫu báo cáo đánh giá an toàn bức xạ hàng năm

may do tuoi vang, máy đo tuổi vàng

Tải về 3 văn bản trong kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ,model vietspace nito 4096C

may do tuoi vang dang de ban vietspace 2500M/LC

Tải về 3 văn bản trong kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ,model vietspace 2500M/LC

may do tuoi vang dang de ban vietspace 2500N may thu tuoi vang may quang pho

Tải về 3 văn bản trong kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ,model vietspace 2500N

may do tuoi vang, máy đo tuổi vàng

CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT KHI GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG MÁY ĐO TUỔI VÀNG
LƯU Ý:
- Những mục in đậm khách hàng có thể tải mẫu hướng dẫn từ trang web này
- Những phần có bôi màu vàng trong mẫu, khách hàng cần điền thông tin sao cho đúng với cơ sở mình.
- Hồ sơ phải được gửi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trước khi Giấy phép cũ hết hạn tối thiểu là 60 ngày (2 tháng).

may do tuoi vang dang de ban vietspace 2500N may thu tuoi vang may quang pho

CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT KHI GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG MÁY ĐO TUỔI VÀNG
LƯU Ý:
- Những mục in đậm khách hàng có thể tải mẫu hướng dẫn từ trang web này
- Những phần có bôi màu vàng trong mẫu, khách hàng cần điền thông tin sao cho đúng với cơ sở mình.
- Hồ sơ phải được gửi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trước khi Giấy phép cũ hết hạn tối thiểu là 60 ngày (2 tháng).

may do tuoi vang dang de ban vietspace 2500M/LC

CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT KHI GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG MÁY ĐO TUỔI VÀNG
LƯU Ý:
- Những mục in đậm khách hàng có thể tải mẫu hướng dẫn từ trang web này
- Những phần có bôi màu vàng trong mẫu, khách hàng cần điền thông tin sao cho đúng với cơ sở mình.
- Hồ sơ phải được gửi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trước khi Giấy phép cũ hết hạn tối thiểu là 60 ngày (2 tháng).

ĐẦU TRANG
logo