5 phân tích mẫu

Dịch vụ phân tích mẫu được triển khai tại viện khoa học vật liệu đã nhận được sự tín nhiệm của các doanh nghiệp trong cả nước.

Gắn thẻ dưới: , ,

updating…

updating…

updating…

DSC_0305

- Đơn vị thực hiện: Phòng phát triển thiết bị và phương pháp phân tích – Viện Khoa học Vật Liệu
- Giấy phép đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử: số 390/2012/ĐK/ATBXHN
- Thiết bị sử dụng: máy đo liều RADOS
- Model :RDS-30
- Serial: 340412
- Máy đã được hiệu chuẩn tại Viện Khoa học và kĩ thuật hạt nhân, số chứng chỉ: 15025

Gắn thẻ dưới:
ĐẦU TRANG
logo